АКУД Шпанац

ЛинђоГеографско порекло: јужна Далмација, Херцеговина
Кореограф: Бранко Марковић


Поскочица из старе Херцеговине и околине древног града Дубровника. Музика и костими осликавају медитерански ментaлитет овог становништва кога карактерише весеље и радост живљења. Вођа игре – викач – издаје шаљиве наредбе за разне играчке комбинације, а музичка пратња је само један инструмент – љерица.