АКУД Шпанац

Влашке игреГеографско порекло: источна Србија
Кореограф: Бранко Марковић


Брзе и темпераментне игре руралне области источне Србије препознатљиве по специфичним корацима и костимима пастира.